Detaylar

  • Tarih

     Aralık 12, 2016

  • Kategori

     Ürünler

Greenforce,Bitkilerde Mangan,Çinko ve Bakır ihtiyacının giderilmesi için düzenlenmiş bir üründür.Çinko protein sentezi ve hücreler arası geçişte önemlidir.Mangan azot metabolizması,Magnezyum fosfor metabolizmasının ve klorofil yapısının düzenlenmesinde etkilidir

Bitkilerde;Çinko Mn ve Cu eksikliği yaşamasının önüne geçer,Fotosentez aktivitesini geliştirir,daha iyi meyve kalitesini sağlar.

Toprakta;Toprak yapısını iyileştirir,besin elementlerinin alımını arttırır.

İÇERİK                                          %w/w

Suda Çözünür Bor(B)                   0.8

Suda Çözünür Bakır(Cu)             1.7

Suda Çözünür Demir(Fe)            3.0

Suda Çözünür Mangan(Mn)       5.5

Suda Çözünür Molibden(Mo)     0.1

Suda Çözünür Çinko(Zn)             8.5

Komplex maddsi;Gluconic acid

YARARLARI

BİTKİLERDE

.Çinko,Mn,Mg veCu eksikliğini önler

.Fotosentez aktivitesini geliştirir

.Daha iyi meyve kalitesini sağlar

TOPRAKTA

.Toprak yapısını iyileştirir

.Besin elementlerinin alımını arttırır