razer plus + ryzo uygulamaları

Gürsel Karakaya serası Elmalı
damlamadan da. 500 ml razer plus + 250 gr ryzo uygulandı.